Rozpor s dobrými mravy způsobuje vždy absolutní neplatnost

Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí ze dne 16. 3. 2021, sp. zn. 23 ICdo 56/2019 pravděpodobně definitivně vyvrátil názor některých autorů , kteří z porušení dobrých mravů dle § 580 o.z. vyvozovali relativní neplatnost takového jednání a absolutní neplatnost jednání shledávali až při zjevném porušení dobrých mravů (tedy ve vyšší intenzitě) dle ustanovení § 588 o. z.

Zaměstnavatel musí nařídit homeoffice, i když to nejde

Jak přistoupit k usnesení vlády z 26.10.2020 o nařízení home office?

Běžná doménová jména můžou být nyní v USA zapsaná jako ochranná známka

Pokud si chcete registrovat celou svou doménu jako ochrannou známku, nyní to lze i v USA. Nejvyšší soud USA potvrdil platnost ochranné známky „Booking.com“. V USA se jedná o přelomové rozhodnutí, neboť obdobné ochranné známky byly zatím vždy zamítnuté jako generické s odkazem na precedent pocházející již z 19.století.

Robotem generovaná hudba se zatím nepočítá.

Nolan Ruben a Damien Riehl vytvořili počítačový program, který vygeneroval přibližně 69 miliard melodií. Všechny melodie teď zpřístupnili pod licencí Creative Commons Zero a doufají, že tím ochrání hudebníky před nesmyslnými autorskoprávními spory.

Sledujte on-line, jak ČR transponuje kontroverzní směrnicí EU o autorském právu.

Sledujte transpozici evropského práva on-line. Creative Economy Center Univerzity v Glasgow spustil webový portál, který podrobně sleduje transpozici Směrnice Evropské parlamentu a rady (EU) 2019/790 ve všech státech EU.

Zrušení 4% daně z nabytí nemovitosti

Zákon, který 4% daň zrušuje, je už v Poslanecké sněmovně (https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=8&t=734 ) a podle zpráv by měl projít, není proti němu zatím velký tlak.

Zadavatel kampaně zaplatí pokutu, i když mailing list dodá agentura

Nechat získání kontaktů pro mailovou kampaň na marketingové agentuře se může prodražit. Soud potvrdil pokutu 80 000 Kč podnikateli, který outsourcoval rozesílání e-mailové kampaně. Nekontroloval totiž dostatečně, zda si agentura opatřila souhlasy adresátů.

Hledáme FAKT dobrého studenta!

Hledáme studenta, který chce být u toho, když se buduje moderní IT butiková kancelář;)

Novela ZEK dále změkčuje podmínky pro spotřebitele

Parlamentem prošla novela zákona o el. komunikací, která krom jiného znovu zlepšuje postavení spotřebitele ve smlouvě s poskytovatelem služeb el. komunikací.

Pokuta za porušení GDPR

Německý ISP dostal pokutu ve výši takřka 10 milionů EUR za nedostatečné identifikování zákazníků

Jednotné dny účinnosti

Právní předpisy budou nabývat účinnosti jen 2x ročně. Snad...

Stanovisko AG k doložkám

Smluvní doložky jsou OK, pokud jsou skutečně vymahatelné (a v USA nejspíš nejsou)