Podpora pro firemní právníky nebo místo nich

Máme zkušenosti z inhouse pozic ve velkých IT firmách a z největších českých advokátních kanceláří. Rádi vám poskytneme právní podporu v jakýchkoli věcech, které vaše IT (nebo jiná) společnost potřebuje.

Složité projekty

Drhne implementace ERP? Čekáte kontrolu? Ne každý projekt je snadný. Rádi vás podpoříme.
Nabízíme ale především právní služby v komplexních vyjednáváních o smlouvách, v oblasti compliance, revize a analýzy existujících smluv.

Běžné věci

Život je pestrý. Proto vám rádi pomůžeme i v dalších oblastech, jako jsou převody nemovitostí, vymáhací obchodní spory nebo rodinněprávní věci, budete-li si to přát.

Přidaná hodnota?

Nejvíce zkušeností máme v oblasti práva IT (IT smlouvy, pracovněprávní otázky v IT společnostech, licencování, příprava a revize obchodních podmínek atd.), duševního vlastnictví (správa vašeho portfolia ochranných známek a patentů, koordinace patentových registračních projektů, mezinárodní registrace, ochranné známky, vymáhací strategie, transfer technologií), v oblasti elektronických komunikací (spory před ČTÚ i soudy, smlouvy, vzorové obchodní podmínky, výstavba sítí...) a právní podpory pro startupy (průběžné poradenství za přátelské ceny, právní podpora úvodních investičních kol a příprava na ně apod.).

Balíčky

Hodinové sazby nejsou pro každého, i když je samozřejmě také umíme a používáme. Rádi ale na daný úkol poskytneme odhad nebo fixní cenu, podle toho, co preferujete vy.
"Právník jako služba": za zvýhodněný měsíční poplatek poskytujeme běžnou právní podporu v předem dohodnutém rozsahu s vužitím standardizovaných vzorů a automatizované tvorby dokumentů. V balíčku je zahrnuta jak běžná korporátní podpora (valné hromady, podání do rejstříku a podobně), tak např. pracovněprávní věci (tvorba pracovních smluv, podpora při ukončování pracovního poměru, dodatky...).

...a další kolegyně a kolegové jsou na cestě!