Novela ZEK dále změkčuje podmínky pro spotřebitele


Poslední novela ZEK zavádí především řadu opatření omezujících poskytovatele služeb el. komunikací v tom, co mohou obsahovat jejich podmínky pro spotřebitele.

S účinností i na dřívější smlouvy se například snižuje maximální pokuta za "nedodržení závazku" z 1/5 na 1/20 a lze ji uplatnit jen v prvních 3 měsících trvání smlouvy.

Zákon nově upravuje také "one stop shop" pro přechod mezi telefonními operátory, kdy se účastník dostaví jen k přejímajícímu (novému) operátorovi a ten, podobně jako např. u bank nebo energetických operátorů, vyřídí přechod s opouštěným operátorem, vč. např. vrácení nespotřebovaného kreditu. Většina poskytovatelů služeb tak bude muset (mírně) upravit své smluvní dokumenty a vnitřní procesy.

ČTÚ bude také nově připravovat nezávislý srovnávací nástroj služeb el. komunikací, a to i z pohledu kvality služeb - těšíme se na to, jak to úřad pojme!

24.07.2022, 15:31