Jednotné dny účinnosti


Novela zákona o sbírce zákonů, účinná od počátku roku 2020 zavedla obecné pravidlo účinnosti právních předpisů - ta bude nastávat jen 2x ročně, vždy v "balíku" za předchozí období, a to k 1.1. a 1.7.

Výjimky jsou možné jen ve "zvláště výjimečných případech" a současně "vyžaduje-li to naléhavý obecný zájem," a v dalších extrémních případech (nouzový stav, válečný stav, legislativní nouze atd.).

Těšíme se na mírně větší přehlednost právního řádu. Reálný dopad bude ale záležet na přístupu parlamentu. Pravidlo je zavedeno obyčejným zákonem, jiný zákon ho tedy samozřejmě může "přebít", takže fakticky jde spíše o vodítko než o vymahatelné pravidlo.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2019-277

24.07.2022, 15:31