Stanovisko AG k doložkám


V další z věcí kolegy Schremse proti Facebooku zaslal před Vánoci své stanovisko Generální advokát. Procesně jde o detailní dokument, který obvykle slouží jako podklad pro finální rozhodnutí Evropského soudního dvora v následujících měsících. Soud se může od stanoviska odchýlit, dělá to ale spíše výjimečně.

Věcně GA posoudil otázku použitelnosti standardních smluvních doložek ve smyslu rozhodnutí Komise 2010/87/EU3 a došel k závěru, že jsou i nadále použitelné. Druhým dechem ovšem dodal, že správce (!) musí zajistit faktickou vymahatelnost v dané importní zemi - pokud nemohou být fakticky dodržovány (např. jako v USA, kde je příliš široká možnost státních orgánů osobní údaje využívat) nelze tak doložky jako titul k exportu využít. Export osobních údajů do USA tak stále zůstává v šedé zóně a znamená riziko z pohledu compliance.

O dalším vývoji vás budeme samozřejmě informovat.

Martin Strnad
24.07.2022, 15:31