Sledujte on-line, jak ČR transponuje kontroverzní směrnicí EU o autorském právu.


Loni touto dobou se mohlo zdát, že pokud bude přijata Směrnice Evropské parlamentu a rady (EU) 2019/790 o autorském právu a právech s ním souvisejících na jednotném digitálním trhu a o změně směrnic 96/9/ES a 2001/29/ES, internet už nebude nikdy stejný. Sepisovaly se petice proti přijetí článků 11 a 13, probíhaly demonstrace a Wikipedie spustila protestní stávku. Směrnice však byla dne 17. dubna přijata a jednotlivými členskými státy musí být transponována do 7. června 2021.

Creative Economy Center Univerzity v Glasgow nyní spustil webový portál, který tuto transpozici sleduje. Poskytuje přehled všech navržených či již schválených zákonů v jednotlivých zemích a umožňuje tak v podstatě on-line sledovat, jak konkrétně se Směrnice do národních legislativ promítla. Česká republika se zatím řadí mezi ty méně aktivní státy, kde je zatím transpozice pouze ve fázi příprav a žádný reálný výstup ještě zaznamenán nebyl.

Na Ministerstvo kultury je však dle našich informací již v procesu příprava RIA a věcného záměru.

Jeroným Šubrt
24.07.2022, 15:31